Poradnik dla początkujących dotyczący inwestowania w nieruchom*ości (2024)

Płatna promocja niebędąca klientem: Linki partnerskie do produktów na tej stronie pochodzą od partnerów, którzy nam wynagradzają (patrz naszeujawnianie reklamodawców na naszej liście partnerówpo więcej szczegółów). Jednak nasze opinie są naszymi własnymi. Widziećjak oceniamy produkty inwestycyjnedo pisania bezstronnych recenzji produktów.

 • Inwestowanie w nieruchom*ości może zapewnić jednostkom zarówno natychmiastowy dochód, jak i długoterminową wartość.
 • REIT, RELP i finansowanie społecznościowe to pośrednie sposoby inwestowania w nieruchom*ości, niewymagające bezpośredniego zarządzania.
 • Bardziej bezpośrednie inwestycje w nieruchom*ości obejmują zakup własnego domu, nieruchom*ość na wynajem lub nieruchom*ość do remontu i przekształcenia.

Nieruchom*ości często okazują się lukratywną inwestycją, oferując zarówno dochody – w postaci czynszów, jak i aprecjacji – gdy sprzedajesz cenioną nieruchom*ość z zyskiem. To także dobry sposóbdywersyfikuj swój portfeljako aktywa podlegające innym wpływom niż akcje i obligacje.

A dla zwykłego człowieka może to być bardziej dostępne, niż myślisz. Choć wymaga to sporo czasu, cierpliwości i (oczywiście) gotówki, w nieruchom*ości może inwestować niemal każdy.

6 najlepszych sposobów inwestowania w nieruchom*ości

1. Finansowanie społecznościowe nieruchom*ości

Crowdfunding na rynku nieruchom*ości to strategia umożliwiająca przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału od dużych grup osób. Odbywa się to za pośrednictwem platform internetowych, które stanowią miejsce spotkań/rynek pomiędzy deweloperami i zainteresowanymi inwestorami. W zamian za swoje pieniądze inwestorzy otrzymują dług lub kapitał w projekcie deweloperskim oraz, w przypadku pomyślnych przypadków, miesięczne lub kwartalne wypłaty.

Nie wszystkie platformy finansowania społecznościowego na rynku nieruchom*ości są dostępne dla wszystkich: wiele z nich jest zarezerwowanych dla akredytowanych inwestorów, czyli osób zamożnych i/lub osób o dużym doświadczeniu. Mimo to istnieje kilka mniej ekskluzywnych platform, takich jakZbiórka pieniędzyIParterktóre pozwalają początkującym zainwestować niewielką kwotę.

Przez teaplikacje do inwestowania w nieruchom*ości, tworzysz konto i albo wybierasz strategię portfelową opartą na swoich celach, z brokerami dywersyfikującymi Twoje pieniądze w ramach szeregu funduszy inwestycyjnych, albo sam przeglądasz i wybierasz inwestycje, śledząc ich postępy za pośrednictwem internetowego pulpitu nawigacyjnego działającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomimo wygody oferty finansowania społecznościowego wiążą się ze znacznym ryzykiem. Jako inwestycje prywatne nie są tak płynne (łatwe do sprzedania) jak inne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie publicznym, takie jak akcje. Pomyśl o swoich funduszach jako o zablokowanych na dłuższą metę. Fundrise zaleca inwestorom przyjęcie na przykład horyzontu czasowego wynoszącego co najmniej pięć lat.

Inwestuj w nieruchom*ości komercyjne za pomocąKapitał własny wielokrotny

2. Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchom*ości (REIT)

Jeśli chcesz zagłębić się w nieruchom*ości, inwestując wfundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchom*ości (REIT)zapewni ekspozycję na rynek bez zaangażowania czasu i kosztów zakupu własnej nieruchom*ości.

REIT to spółki posiadające, obsługujące lub finansujące nieruchom*ości i przedsięwzięcia związane z nieruchom*ościami. Tak jakfundusze inwestycyjne lub fundusze notowane na giełdzieposiadają nie tylko jeden, ale cały koszyk aktywów. Inwestorzy nabywają udziały w REIT i uzyskują proporcjonalną część dochodu generowanego przez te aktywa.

Akcyjne REITy, najpopularniejszy typ REIT, umożliwiają inwestorom łączenie swoich pieniędzy w celu finansowania zakupu, rozwoju i zarządzania nieruchom*ościami. REIT koncentruje się na konkretnym typie nieruchom*ości, takim jak kompleksy apartamentowe, szpitale, hotele czy centra handlowe. Dziewięćdziesiąt procent rocznych zysków musi zostać wypłacone inwestorom w formie dywidendy.

Jedna wielka zaleta REIT-ów: większość z nich jest notowana na publicznych giełdach. Oznacza to, że REIT łączą możliwość posiadania nieruchom*ości i czerpania z nich zysków z łatwością i płynnością inwestowania w akcje.

Nastawione na generowanie dochodu, zwykle z czynszów i leasingu, REIT oferują regularne zwroty i wysokie dywidendy. Są atrakcyjne dla inwestorów także ze względu na wyjątkowy sposób opodatkowania: REIT mają strukturę podmiotów przejściowych, co oznacza, że ​​nie płacą podatku od osób prawnych. To w praktyce oznacza wyższe zyski dla inwestorów.

Jeśli chcesz zachować płynność inwestycji, trzymaj się REIT-ów notowanych na giełdzie (kilka REIT-ów to przedsięwzięcia prywatne).

„REIT-y znajdujące się w obrocie publicznym są notowane na głównych giełdach. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje tych REIT-ów za pośrednictwem rachunków maklerskich, tak jak w przypadku zwykłych akcji. Oferują one wysoką płynność i podlegają surowym wymogom regulacyjnym” – mówi Richard Ratner, starszy wiceprezes i doradca inwestycyjny wDoradcy inwestycyjni Bel Air.

Z kolei prywatne REITy nie są notowane na publicznych giełdach i często mają znacznie bardziej ograniczone możliwości. „Inwestorzy mogą mieć ograniczone możliwości umorzenia lub sprzedaży swoich akcji, często z zastrzeżeniem okresów zawieszenia lub określonych ograniczeń w zakresie wycofania” – wyjaśnia Ratner – „Jednak prywatne REIT mogą zapewniać dostęp do bardziej wyspecjalizowanego lub ekskluzywnego portfela aktywów w postaci nieruchom*ości, który może potencjalnie oferować wyższe zyski i ryzyko.”

Akcje można kupić poprzezfirma brokerska,IRA, Lub401(k).

Inwestuj w nieruchom*ości i inwestycje alternatywne za pomocąUlica plonów

3. Nieruchom*ościowe spółki komandytowe

Aspółka komandytowa z branży nieruchom*ości (RELP)zapewnia inwestorom zdywersyfikowany portfel możliwości inwestowania w nieruchom*ości, umożliwiając łączenie funduszy z funduszami innych inwestorów w celu kupna, wynajmu, rozwoju i sprzedaży nieruchom*ości, którymi trudno byłoby samodzielnie zarządzać lub na które byłoby trudno sobie pozwolić.

Podobnie jak REIT, RELP zwykle posiadają pulę nieruchom*ości, różnią się jednak strukturą i organizacją. Przede wszystkim: RELP są formą private equity – to znaczy nie są przedmiotem obrotu na giełdach publicznych

Zamiast tego istnieją na określony czas, który zazwyczaj trwa od siedmiu do 12 lat. W tym okresie RELP działają jak małe firmy, tworząc biznesplan i identyfikując nieruchom*ości do zakupu i/lub zagospodarowania, zarządzają nimi i ostatecznie sprzedają, przy czym zyski są rozdzielane po drodze. Po rozdysponowaniu całości udziałów spółka ulega rozwiązaniu.

Są na ogół bardziej odpowiednie dla inwestorów o dużej wartości netto: większość RELP ma minimalną kwotę inwestycji wynoszącą zazwyczaj 2000 USD lub więcej, a często znacznie więcej — niektóre ustalają minimalne „wpisowe” na poziomie od 100 000 USD do kilku milionów, w zależności od liczba i wielkość zakupów nieruchom*ości.

4. Zostań właścicielem

Klasycznym sposobem inwestowania w nieruchom*ości jest zakup nieruchom*ości i wynajęcie jej lub jej części. Bycie właścicielem może przybierać różne formy.

Pierwszą z nich jest zakup domu jednorodzinnego i jego wynajem – strategia, która będzie generować dochód tylko wtedy, gdy koszty ogólne będą niskie. Jeśli opłata za wynajem Twojego najemcy nie obejmujehipoteka, ubezpieczenie, podatki i konserwacja, faktycznie tracisz pieniądze. W idealnym przypadku miesięczna spłata kredytu hipotecznego będzie względnie stała, a ceny czynszu wzrosną, zwiększając z czasem kwotę, którą odkładasz do kieszeni.

Obecnie możesz kupować nieruchom*ości do wynajęcia online za pośrednictwem witryny takiej jakDach, która umożliwia sprzedawcom wolnych mieszkań przygotowanych pod najemcę wystawienie oferty ich nieruchom*ości, ułatwia proces zakupu, a nowemu nabywcy przydziela zarządcę nieruchom*ości.

Pamiętaj jednak, że być może będziesz musiał stawić czoła ryzyku związanemu z najemcą i zarządem. „Posiadanie nieruchom*ości i zarządzanie nimi wiąże się z obowiązkami i potencjalnymi zobowiązaniami, w tym zarządzanie nieruchom*ościami stanowi wyzwanie dla sporów prawnych i kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów” – stwierdza Ratner. „W przypadku nieruchom*ości na wynajem istnieje ryzyko nierzetelnych lub niepłacących najemców, przedłużających się wakatów lub uszkodzeń mienia spowodowanych przez najemców”.

Inną opcją jest „włamanie do domu”, które ma miejsce wtedy, gdy kupujesz budynek wielorodzinny i mieszkasz w jednym z nich, wynajmując pozostałe. Strategia ta zmniejsza koszty utrzymania, jednocześnie generując dochód, który może pokryć spłaty kredytu hipotecznego, podatki i ubezpieczenie.

Wersja włamania do domu o niskim zaangażowaniu polega na wynajęciu części domu za pośrednictwem witryny takiej jak Airbnb, co pozwoli Ci uzyskać dodatkową miesięczną gotówkę bez konieczności angażowania się w długoterminowego najemcę.

Z drugiej strony, bardziej ambitnego rozwiązania, można dążyć do konwersji mieszkania, w ramach której kupujesz budynek wielorodzinny, wynajmujesz mieszkania, a następnie przekształcasz je w mieszkania i sprzedajesz je indywidualnie, mówi bostoński pośrednik w obrocie nieruchom*ościami i prawdziwy inwestor nieruchom*ościowyFundusze Byka. „Zamysł jest taki, że kupujesz budynek za niewielką zniżkę, a potem w końcu możesz go sprzedać za najwyższą cenę” – mówi.

5. Przerzucanie domów

Niektórzy idą o krok dalej, kupując domy w celu renowacji i odsprzedaży. Chociaż te programy telewizyjne często sprawiają, że wygląda to na łatwe, „przerzucanie” pozostaje jednym z najbardziej czasochłonnych i kosztownych sposobów inwestowania w nieruchom*ości. Ale ma też potencjał, aby przynieść największe zyski.

Aby odnieść sukces jako flipper, należy zawsze być przygotowanym na nieoczekiwane problemy, zwiększenie budżetu, czasochłonne błędy, dłuższy czas renowacji i problemy ze sprzedażą na rynku.

Szczególnie ważne jest zbudowanie zespołu ekspertów – wykonawców, projektantów wnętrz, prawników i księgowych – któremu można zaufać. I upewnij się, że masz rezerwy gotówkowe na rozwiązywanie problemów. Nawet doświadczeni fliperzy przekonują się, że projekt nieuchronnie trwa dłużej i kosztuje więcej, niż im się wydaje.

6. Zainwestuj we własny dom

Wreszcie, jeśli chcesz inwestować w nieruchom*ości, spójrz bliżej domu – własnego domu. Posiadanie domu to cel, do którego dąży wielu Amerykanów i słusznie. Nieruchom*ości mieszkalne przeżywały przez lata wzloty i upadki, ale ogólnie rzecz biorąc, w dłuższej perspektywie zyskują na wartości.

Większość ludzi nie kupuje domu od razu, ale zaciąga kredyt hipoteczny. Praca nad ich spłatą i posiadanie domu na własność to długoterminowa inwestycja, która może uchronić przed zmiennością rynku nieruchom*ości. Często jest to postrzegane jako krok poprzedzający inwestowanie w inne rodzaje nieruchom*ości i mający dodatkową zaletę w postaci zwiększenia majątku netto, ponieważ posiadasz teraz większy majątek.

Inwestowanie w nieruchom*ości: zalety i wady

PlusyCons
 • Opcje pasywnego przepływu środków pieniężnych z REIT i płatnościami czynszowymi
 • Aktywne zarządzanie i więcej opcji kontroli
 • Długoterminowa aprecjacja posiadanych nieruchom*ości
 • Dywersyfikacja i stabilność portfela
 • Zabezpieczenie przed zmiennością rynku
 • Korzyści podatkowe, takie jak wolne od podatku zyski kapitałowe i odliczenia odsetek
 • Aktywa niepłynne
 • Wartość nieruchom*ości może z czasem spaść
 • Dłuższe zaangażowanie, zwykle minimum 5 lat
 • Rozbudowane zarządzanie. opłaty za utrzymanie i remonty
 • Ogólnie rzecz biorąc, znacznie wyższe minima do inwestycji

Inwestowanie w nieruchom*ości to świetny sposób na uzyskanie pasywnego przepływu środków pieniężnych w celu długoterminowego zysku. Jest również odpowiedni dla praktycznych inwestorów, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoimi inwestycjami.

„Dzięki prywatnym inwestycjom w nieruchom*ości inwestorzy często mają większą kontrolę nad wyborem swoich nieruchom*ości i zarządzaniem nimi. Ten poziom kontroli pozwala na wdrożenie aktywnych strategii mających na celu poprawę wydajności nieruchom*ości, zwiększenie wartości i maksymalizację zysków” – mówi Ratner.

Twierdzi również, że kolejną korzyścią jest zabezpieczenie przed zmiennością rynku. „Nieruchom*ości mogą stanowić bufor chroniący przed zmiennością rynku akcji. Kiedy tradycyjne inwestycje osiągają słabe wyniki, inwestycje w nieruchom*ości mogą nadal utrzymywać swoją wartość, a nawet odnotować wzrost”.

Inwestycje w nieruchom*ości są jednak wysoce niepłynne i wymagają dłuższego horyzontu czasowego w porównaniu z innymi aktywami, takimi jak akcje i fundusze wspólnego inwestowania.

„Nieruchom*ości są stosunkowo mało płynne w porównaniu z akcjami i obligacjami” – mówi Ratner. „Sprzedaż nieruchom*ości może zająć trochę czasu, szczególnie w niesprzyjających warunkach rynkowych, które w razie potrzeby mogą utrudniać dostęp do kapitału”.

Kolejną wadą jest to, że posiadanie i utrzymanie nieruchom*ości nie jest tanie. Aby rozpocząć inwestowanie, będziesz potrzebować co najmniej 5000 dolarów. Niektóre z najlepszych aplikacji do inwestowania w nieruchom*ości, npZbiórka pieniędzyIUlica plonów, wymagają niższych wartości minimalnych. Ale nadal możesz potrzebować 20 000 dolarów lub więcej, aby faktycznie kupić nieruchom*ość.

Korzyści podatkowe inwestycji w nieruchom*ości

W zależności od sposobu inwestowania w nieruchom*ości możesz kwalifikować się do określonych ulg podatkowych stanowych i lokalnych.

„Inwestycje w nieruchom*ości wiążą się z różnymi korzyściami podatkowymi, takimi jak odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego, amortyzacja nieruchom*ości, wymiana 1031 (w Stanach Zjednoczonych) oraz potencjalne preferencyjne traktowanie podatkowe w przypadku długoterminowych zysków kapitałowych” – mówi Ratner.

Należy również pamiętać, że wynajem nieruchom*ości jest uważany za dochód pasywny (o ile spełniasz definicję IRS) i jest opodatkowany jak regularny dochód.

Jeśli jesteś właścicielem wynajmowanej nieruchom*ości, możesz zmniejszyć dochody podlegające opodatkowaniu, odliczając podatek od nieruchom*ości od przychodów z wynajmu. Możesz także odliczyć wszelkie koszty odsetek i amortyzacji. Podobnie REIT nie będą opodatkowane, dopóki nie sprzedasz swoich akcji i mogą zostać opodatkowane tylko raz.

Twój własny dom może również kwalifikować się do odliczenia kosztów odsetek od kredytu hipotecznego. Co więcej, możesz nawet odliczyć do 10 000 dolarów podatku od nieruchom*ości, jeśli wyszczególnisz swoje zeznanie podatkowe.

Możesz odroczyć podatki od zysków w przypadku sprzedaży nieruchom*ości lub przekształcenia domu, postępując zgodnie z instrukcją1031 zasad.

Strategie udanego inwestowania w nieruchom*ości

Niezależnie od formy, jaką przybierze Twoja inwestycja w nieruchom*ości, pewne strategie przydadzą Ci się.

 • Bądź przygotowany finansowo:Nieruchom*ości są szczególnie kosztowną inwestycją, dlatego trzeba mieć pod ręką gotówkę na wpłatę zadatku, udział w spółce lub od razu kupić nieruchom*ość. Będziesz także potrzebować rezerwy, z której będziesz mógł skorzystać, jeśli i kiedy coś będzie wymagało naprawy, i która powinna być całkowicie oddzielona od codziennego funduszu awaryjnego. Zanim zaczniesz, ustalfundusz awaryjny, spłacić dług konsumencki i zautomatyzować oszczędzanie na emeryturę.

 • Poznaj lokalny rynek:Jest takie stare powiedzenie: „Trzy najważniejsze czynniki w nieruchom*ościach to lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja”. Zacznij od poznania lokalnego rynku. Porozmawiaj z agentami nieruchom*ości i mieszkańcami; dowiedzieć się, kto mieszka w okolicy, kto się przeprowadza w dany obszar i dlaczego; i analizuj historię cen nieruchom*ości. W skrócie: przeprowadź badania i „skoncentruj się na budowaniu relacji z ludźmi — bo na tym właśnie polegają nieruchom*ości, to biznes oparty na relacjach” – mówi Bull.
 • Nie komplikuj:Prosta strategia może znacznie pomóc w inwestowaniu w nieruchom*ości. Jeśli Twoim celem jest generowaniepasywny dochód, nie daj się zwieść przekonaniu, że musisz dokonać wielkich rzeczy, aby to osiągnąć. Najlepiej zacząć od czegoś małego i utrzymywać wydatki na niskim poziomie, mówi inwestor w nieruchom*ości Chad CarsonCoachCarson.com.

Często zadawane pytania dotyczące inwestowania w nieruchom*ości (FAQ)

Jak zainwestować 100 000 dolarów w nieruchom*ości?

Możesz zainwestować 100 000 dolarów w nieruchom*ości za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego, funduszy inwestycyjnych zajmujących się nieruchom*ościami, spółek komandytowych, przerzucania domów lub zostając właścicielem nieruchom*ości. 100 000 dolarów to duża część zmian, więc możesz zainwestować w wiele nieruchom*ości, aby uzyskać większą dywersyfikację i stabilizację portfela.

Czy 5000 dolarów wystarczy na inwestycję w nieruchom*ości?

Tak, 5000 dolarów wystarczy, aby zainwestować w nieruchom*ości, chociaż Twoje możliwości będą bardziej ograniczone. Możesz otworzyć konto Roofstock bez minimalnej kwoty, a do inwestowania w Fundrise potrzebujesz tylko 10 USD. Ale cena rzeczywistych inwestycji może być znacznie wyższa.

Jak zainwestować 10 000 dolarów w nieruchom*ości?

Możesz zainwestować 10 000 dolarów w nieruchom*ości, zamieniając domy, zostając właścicielem, korzystając z witryn finansowania społecznościowego, REIT i nie tylko. Większość platform do inwestowania w nieruchom*ości potrzebuje mniej niż 10 000 USD, aby rozpocząć inwestowanie w nieruchom*ości jednorodzinne na wynajem, nieruchom*ości indywidualne i fundusze wysokiego ryzyka.

Czy inwestowanie w nieruchom*ości to dobry pomysł?

Inwestowanie w nieruchom*ości może być bardziej dostępne niż myślisz, a istnieje wiele sposobów na zaangażowanie się w ten często dochodowy aktyw.

Czyste gry inwestycyjne – które nie wymagają bezpośredniego zarządzania przez Ciebie – obejmują finansowanie społecznościowe w branży nieruchom*ości, inwestowanie w spółki komandytowe z branży nieruchom*ości i kupowanie funduszy inwestycyjnych zajmujących się nieruchom*ościami. Każdy z nich zmniejsza ryzyko inwestowania w duży projekt samodzielnie lub bez wskazówek.

Bardziej bezpośrednie inwestycje, takie jak zakup własnego domu, nieruchom*ości na wynajem lub nieruchom*ości do remontu i przekształcenia, również są cennymi strategiami. Jednak najlepiej jest odrobić pracę domową, zanim zdecydujesz się na jedną z tych metod własności, upewniając się, że jesteś wystarczająco bezpieczny finansowo, aby podjąć pewne ryzyko i zapoznać się z lokalnym rynkiem nieruchom*ości.

Należy pamiętać, że nieruchom*ość jako całość jest stosunkowo niepłynnym aktywem. Realizacja i opłacanie projektów może zająć trochę czasu. Zatem ilekroć myślisz o nieruchom*ościach, prawie zawsze musisz myśleć o nich jako o inwestycji długoterminowej.

Tanza Loudenback

Tanza jest specjalistą CFP® i byłym korespondentem Personal Finance Insider. Przedstawiała wiadomości dotyczące finansów osobistych i pisała o podatkach, inwestowaniu, emeryturach, budowaniu majątku i zarządzaniu długiem. Prowadziła dwutygodnik i kolumnę odpowiadającą na pytania czytelników na temat pieniędzy.Tanza jest autorką dwóch e-booków: Przewodnika dla planistów finansowych i „Miesięcznego planu opanowania swoich pieniędzy”.W 2020 r. Tanza była redaktorką Master Your Money, całorocznej oryginalnej serii zapewniającej narzędzia finansowe, porady i inspiracje dla pokolenia milenialsów.Tanza dołączyła do Business Insider w czerwcu 2015 roku i jest absolwentką Uniwersytetu Elon, gdzie studiowała dziennikarstwo i język włoski. Mieszka w Los Angeles.

Amena Saad

Referent inwestycyjny

Amena jest byłym referentem inwestycyjnym w Insider. Jest seniorką na UNC-Chapel Hill, studiuje dziennikarstwo i administrację biznesową, a przed dołączeniem do BI była stażystką-reporterką w zespole zajmującym się zarządzaniem zasobami w Bloomberg News.

Tessy Campbell

Młodszy reporter inwestycyjny

Tessa Campbell jest młodszą reporterką inwestycyjną w dziale Personal Finance Insider. Relacjonuje tematy związane z inwestowaniem, takie jak kryptowaluta, giełda i konta oszczędnościowe emerytalne. Pierwotnie dołączyła do zespołu PFI jako Personal Finance Reviews Fellow w 2022 roku.Jej miłość do książek, badań, szydełkowania i kawy wzbogaca jej codzienne życie.

Najlepsze oferty od naszych partnerów

Poradnik dla początkujących dotyczący inwestowania w nieruchom*ości (4)

Sprawdzanie i oszczędzanie SoFi Zarabiaj do 4,60% RRSO na saldzie oszczędnościowym i premii do 300 $ za kwalifikującą się wpłatę bezpośrednią. Ubezpieczony FDIC.

Nie ma minimalnej kwoty depozytu bezpośredniego wymaganej, aby zakwalifikować się do RRSO wynoszącej 4,60% w przypadku oszczędności. Członkowie bez depozytu bezpośredniego zarobią do 1,20% rocznej stopy procentowej (APY) na saldach oszczędnościowych (w tym Vaults) i 0,50% RRSO na saldach sprawdzających. Stopy procentowe są zmienne i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Stawki te obowiązują na dzień 24.10.2023. Nie ma wymogu minimalnego salda. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.sofi.com/legal/banking-rate-sheet. Aby zdobyć premię w wysokości 300 USD, klient musi dokonać bezpośredniej wpłaty z minimalną wpłatą początkową w wysokości 250 USD na nowym koncie czekowym i oszczędnościowym SoFi w ciągu 45 dni od kliknięcia, aby się zakwalifikować (oferta wygasa 30.06.24).

Poradnik dla początkujących dotyczący inwestowania w nieruchom*ości (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 5693

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.